Polycon turkoosi 500x4911

Palse.fi-portaalin uudistuksen palautelomake

Portaalin kysely kuva

Palautelomake

Palse.fi-portaalin ulkoasu uudistuu. Uudistuksen kohteena ovat erityisesti palveluseteli- ja ostopalvelu- sekä hoitotarvikejakelu- ja apuvälinepalveluasiakkaiden sekä heidän puolesta-asioijien toiminnallisuudet ja käytettävyys. Uudistuksen avulla on pyritty selkeyttämään ja suoraviivaistamaan entisestään näiden käyttäjäryhmien toiminnallisuuksia. Samassa yhteydessä palse.fi-portaalin visuaalinen ilme on uudistunut.

Palveluntuottajien toiminnallisuuksiin ei syksyn versiossa juurikaan ole tulossa muutoksia. Palse.fi-portaalin uudistaminen jatkuu keväällä 2023 keskittyen palveluntuottajien toiminnallisuuksien selkeyttämiseen ja yksinkertaistamiseen.

Olemme kiitollisia kaikesta palautteesta ja toiveista palse.fi-portaalin osalta! 

Olen

Palse.fi-portaalin ulkoasu on selkeä

Täysin eri mieltä

Täysin samaa mieltä

Kommentti

Navigointi sivustolla on helppoa

Täysin eri mieltä

Täysin samaa mieltä

Kommentti

Ohjeet löytyvät helposti

Täysin eri mieltä

Täysin samaa mieltä

Kommentti

Toiveita palse.fi-portaalin kehitykseen liittyen

Tähän voit kirjoittaa vapaasti kehitysideoita palse.fi-portaalin suhteen.

Vapaa palaute

Tähän voit antaa vapaasti palautetta palse.fi-portaalista.